(زباله گردی در ساری) در جستجوی یک لقمه نان

گذر از هر کوچه و خیابانی این روزها با دیدن افرادی همراه است که سر در سطل‌های زباله و دست در پلاستیک‌های آشغال دارند و دنبال لقمه نانی یکی از آسیب‌زننده‌ترین کارها را انجام می‌دهند.

زباله گردی یکی از آسیب‌های اجتماعی است که از دیرباز وجود داشته اما این روزها شاهد رواج چشمگیر آن در جامعه جهانی به‌خصوص کشورهای توسعه نیافته هستیم.

شغل کاذبی که به دور از سن و سال و جنسیت تبدیل به وسیله‌ی امرار معاش بخشی از جامعه شده است.

عواقبی نظیر انتقال انواع بیماریهای پوستی، عفونی و ویروسی، تجمع حشرات و جانوران کثیف، مشکلات ترافیکی به خاطر تردد وسیله‌های همراه این افراد که گاهی گوشه‌ای از خیابان یا وسط کوچه توقف می‌کنند و انواع مشکلات زیست-محیطی دیگر تنها بخشی از آثار ناشی از کار این قشر جامعه است.

برای کاهش این آسیب که چهره‌ی شهر را آلوده است، ابتدا باید به فکر شغل جایگزین برای این افراد بود تا شاهد آسیب‌های ناشی از بیکاری این افراد در جامعه نباشیم.

نقش همه شهروندان در کاهش آن نیز بسیار مهم است.

شهروندانی که میتوانند با به موقع بیرون گذاشتن زباله‌ها، کم‌تر مصرف کردن، تولید کم‌تر زباله و فرهنگ‌سازی در همکاری با مدیریت پسماند شهری به کاهش این آسیب اجتماعی کمک شایانی برسانند.