آستان مبارکه امامزاده یحیی(ع) در شب هشتم ماه محرم میزبان دسنه های عزاداری هیات های ساری (قمر بنی هاشم و حسنیه گل افشان) بود.