دشت درياسر تنكابن

دشت دریاسر یکی از مناطق طبیعی خاص ایران است که امکان تماشای دشت پر از گل، جنگل های انبوه و قله های پوشیده از برف را به یک باره برای شما فراهم می کند.این دشت در فصل بهار میزبان گل‌های زرد می‌شود و زیبایی آن به حدی می‌باشد که عنوان بهشت اردیبهشت ایران را به خود اختصاص داده است.اين دشت زيبا در ارتفاعي حدود 2هزار متري از سطح دريا قرار دارد و از روستاي عسل محله دهزار تنكابن می‌توان به دامنه اين دشت رسيد .