قرائت دعای عرفه در حسینیه عاشقان ساری

روز نهم ماه ذی­‌ا‌لحجه را روز «عرفه» روز نیایش و مناجات با خالق هستی می‌نامند و یکی از اعمال آن خواندن دعای پرفیض امام حسین(ع) در روز عرفه است که بعد از نماز ظهر و عصر قرائت می‌شود.

«روز عرفه» روز شناخت و معرفت پروردگار و اعتراف به بزرگی اوست، روزی که درهای رحمت الهی به روی بندگان و به ویژه گنهکاران گشوده می‌شود.

مردم مؤمن شهر ساری نیز همانند سراسر کشور محافل معنوی دعا را در حسینیه عاشقان ساری و آستان مقدس امامزادگان، مساجد، حسینیه‌ها و تکایای برپا و ندای یا رب یا رب سر دادند.