دفن زباله در جنگل «مچه بن شیرگاه» سوادکوه

عکاس(علیرضا آریانژاد) پایگاه خبری باغ مازندران

 

انباشت ده ها تن زباله در دل جنگل مچه بن شیرگاه محیط زیست را با خطر جدی روبرو کرده است و اگر چاره ای برای حل این معضل نشود، با بحران شدید زیست محیطی مواجه خواهیم بود.