دوازدهمین جلسه شورای هماهنگی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران در سال 95 به میزبانی اداره کل بهزیستی مازندران در ساری برگزار شد.