دوخت ماسک توسط قرارگاه جهادی فلق در قائم‌شهر

قرارگاه جهادی فلق که در حسینیه عاشقان ثارالله قائم‌شهر مستقر شده است روزانه بین 5 هزار تا ۷ هزار ماسک بهداشتی توسط مردان و زنان بسیجی در دو شیفت بصورت شبانه روزی تهیه و ماسک‌های دوخته شده در بین بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مازندران توزیع می‌شود.