دورهمی جوانان با سالمندان در مرکز نگهداری سالمندان باب‌الحوائج بابل