دوره آموزشی «مدیریت حفظ و نگهداری مجتمع های آموزشی ورزشی استان» با حضور بیش از 45 مدیر و معاون مجتمع آموزشی و ورزشی به مدت سه روز با ابتکار معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش مازندران آغاز شد.

اساتید و مدرسانی که در سرفصل ها و محورهای مورد نظر، دوره کشوری دیده‌اند در این سه روز مواردی چون «اصول نگهداری سالن‌ها و مجتمع های ورزشی»، «برنامه ریزی مجتمع ها»، «طریقه نگهداری از چمن‌های مصنوعی»، «درآمدزایی و مدیریت هزینه‌» و «حقوق ورزشی» ازجمله محورهایی است که در این دوره سه روزه آموزش داده می‌شود.