دومین برنامه پویش فصل گرم کتاب کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی، هنری و ادبی در بوستان ملل ساری برگزار شد.