دومین روز جشنواره تئاتر بسیج هنرمندان استان مازندران در ساری برگزار شد

جشنواره تئاتر بسیج هنرمندان مازندران تا پنجم دی ماه ۹۸ در ساری برگزار می شود.

نمایش صحنه ای«تنت تازیانه ای است که زلفش را در باد بی زمان رها کرده است»  به نویسندگی مجتبی دهدار و کارگردانی داریوش شافی از تنکابن ،

نمایش خیابانی «حیدر کرار» به نویسندگی و کارگردانی جواد آقا پور از آمل،

نمایش خیابانی« عتیقه» به نویسندگی پژمان شاهوردی و کارگردانی صدیقه شعبانیان از رامسر ،

نمایش خیابانی«بغض طالب» به نویسندگی و کارگردانی مهدی نصراله زاده از ایزد شهرنور ،

نمایش خیابانی«پوتین»به نویسندگی وکارگردانی مسلم خردمند از چالوس ،

نمایش صحنه ای «خدا حافظی نکردی با نجمه سورچی» به نویسندگی حمیدرضا آذرنگ و کارگردانی مشترک سعید شفیعیان و صبا گوهری  از آمل ،

نمایش صحنه ای « جنگ وآژه ای سه حرفی» به نویسندگی عبدالله عظیم پور و کارگردانی مازیار شیدایی فر از ساری

و نمایش صحنه ای «بسیار دور هر اندازه نزدیک» به نویسندگی نصراله قادری و کارگردانی هوشنگ امیدی نژاد از رامسر به اجرا درآمدند