تیم کشتی رعد ستارگان ساری دومین پیروزی لیگ برتر را دشت کرد

 تیم کشتی رعد پدافند ستارگان ساری با شکست دادن تیم دانشگاه آزاد اسلامی تهران دومین پیروزیش را در لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور دشت کرد.

هفته دوم رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور سه شنبه شب در سالن سید رسول حسینی برگزار شد و میزبان حریف خود را با نتیجه ۶ بر ۴ شکست داد.

به گزارش ایرنا در رقابت های امشب کشتی گیران دو تیم در ۱۰ وزن به روی تشک رفتند و کشتی گیران تیم رعد پدافند ستارگان ساری در اوزان ۵۷، ۷۰، ۷۴، ۷۹، ۸۶ و ۹۷ کیلوگرم توانستند حریفان خود را شکست دهند.

عظمت توسکائف کشتی گیر روسی تیم رعد در وزن ۵۷ کیلوگرم عرفان آیینی کشتی گیر رقیب را شکست داد و در وزن ۷۰ کیلوگرم محمدرضا سرگو کشتی گیر تیم رعد ساری پشت امید خدمتی کشتی گیر دانشگاه آزاد را در تشک به خاک زد.

در وزن ۷۴ کیلوگرم سعید داداش پور برای تیم رعد ساری به روی تشک رفت و رضا افضلی کشتی گیر تیم رقیب را شکست داد و در وزن ۷۹ کیلوگرم نیز بهمن تیموری کشتی گیر تیم ساروی توانست محمدعلی زارعی را شکست دهد.

مرصاد مرغزاری در وزن ۸۶ کیلوگرم از تیم رعد ساری هم حریفش رضا بیات را شکست داد و در وزن ۹۷ کیلوگرم نیز دانیال شریعتی نیا بر سجاد عزیزی غلبه کرد.

محمد رمضانپور کشتی گیر دانشگاه آزاد تهران هم در وزن ۶۱ کیلوگرم توانست محمدباقر میرزایی از تیم رعدساری را شکست بدهد و دومین پیروزی این تیم هم در وزن ۶۵ کیلوگرم توسط امیرمحمد یزدانی در مقابل سیدمحمد حسینی کسب شد. حسین جلالی نژاد در وزن ۹۲ کیلوگرم با شکست دادن ارشک محبی توانست امتیاز این وزن را برای تیم دانشگاه آزاد ثبت کند.

در آخرین دیدار این رقابت که در وزن ۱۲۰ کیلوگرم برگزار شد امین طاهری از تیم دانشگاه آزاد ساری توانست عباس فروتن از تیم رعد را شکست دهد.

تیم دانشگاه آزاد اسلامی تهران با سرمربی گری هادی حبیبی و رعد پدافند ستارگان ساری با سرمربی گری مرتضی قربانی در رقابت های امشب حاضر شدند.