دیدار صمیمی آیت الله نورمفیدی با آیت الله صدوقی مازندرانی

ديدار حضرت آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه دراستان گلستان وامام جمعه گرگان با حضرت آیت الله حاج شيخ مرتضي صدوقی مازندرانی در شهرستان ساري برگزار شد