احمد حسین زادگان، استاندار مازندران در روز میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز همراه با برخی مدیران با جانبازان ضایعه نخاعی مرکز توانبخشی امام علی (ع) مرکز استان دیدار و گفتگو کرد. ‎