صبح امروز مدیر، معاون و اعضای سازمان دانش‌آموزی مازندران، رئیس مجمع دانش‌آموزی، رئیس نهمین دوره مجلس دانش‌آموزی استان با احمد حسین‌زادگان استاندار جدید مازندران دیدار داشتند.