دیدار سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در “آکتائو” قزاقستان با رئیس حوزه هنری مازندران

عکاس (دریافتی) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

 

در دیدار “حبیب الله ملکوتی فر” سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در “آکتائو” قزاقستان با رئیس حوزه هنری مازندران مطرح شد:

روابط اقتصادی و سیاسی، توان تعمیق روابط کشورها را ندارد ، فرهنگ و هنر راهکار خوبی برای نزدیکی ملت هاست.

مهدی معصومی گرجی:لزوم نمایش آثار هنری فاخر هنرمندان مازندران ، در سایر کشورها.

ما به دنبال ارائه هنر و در ادامه آن اشاعه اندیشه، فرهنگ( آداب، آیین و سنن) ارزشهای دینی و مذهبی به خارج از مرزها هستیم.

در این نشست مقرر شد، بزودی با برگزاری هفته فرهنگی مازندران در دانشگاه یسنف کاسپین قزاقستان بخشی از تولیدات تجسمی، تصویری، نمایشی، موسیقایی، ادبی و …. هنرمندان مازندران در این کشور به نمایش گذاشته شود.