حضور سردار میرفیضی -فرمانده انتظامی مازندران به همراه سرهنگ تقدیسی -معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان در خبرگزاری صدا وسیما ، ایرنا ، ایسنا ، ایکنا دیدار با مدیرکل صدا وسیما ، قائم مقام صدا وسیمای مرکز مازندران ، معاون اطلاعات و اخبار صدا وسیما ، سردبیران خبرگزاری های ایرنا و ایسنا ، رئیس جهاد دانشگاهی استان و تجلیل و قدردانی از خبرنگاران این رسانه ها با اهداء شاخه گل و شیرینی ….