استاندار مازندران روزه خود را با فرزندان بهزیستی افطار کرد

 دیدار صمیمی استاندار مازندران و مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی با فرزندان بهزیستی در ساری برگزار شد.

مراسم افطاری فرزندان بهزیستی با حضور مجید حسین زادگان استاندار مازندران،علی اصغر یوسف نژاد نماینده مردم ساری و میاندورود،سید سعید آرام مدیرکل بهزیستی مازندران،آیت موسوی ریاست بهزیستی شهرستان ساری،عباسعلی رضایی فرماندار ساری،عبدالحمید فرزانه سرپرست شهرداری ساری،سمیه قاسمی طوسی مدیرکل بانوان استانداری مازندران و آرزو ولیپور مدیر کتابخانه های عمومی استان در مجتمع شهید بهشتی ساری برگزار شد.