دیدار فرمانده و کارکنان «دریابانی استان مازندران» و «انتظامی شهرستان قائم شهر» با آیت الله معلمی عضو مجلس خبرگان رهبری

فرماندهی و کارکنان «دریابانی استان مازندران» و «انتظامی شهرستان قائم شهر» با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر بمناسبت هفته نیروی انتظامی با آیت الله معلمی دیدار و ارائه گزارش کردند.
آیت الله معلمی در این دیدار ضمن خیرمقدم به حاضرین فرمودند: خدای رحمان را به این فرصت ، به داشتن چنین نیروهای ارزشی نظامی و انتظامی شاکریم . حقیقتاً ملت و مردم ما مدیون فداکاری های نیروهای مسلح ما هستند و نیروهای مسلح ما باید خدا را شاکر باشند که چنین فرماندهی پاک ، شفاف ، صادق ، دلسوز و خیرخواه دارند . کجای دنیا ، و کدام نیروی مسلح ، فرماندهی اش همانند فرمانده کلّ قوا در جمهوری اسلامی ایران است؟ ، هیچ کجا یافت نمیشود . اگر اقتدار نیروهای مسلح نبود ، این فشار حداکثری شیطان بزرگ علیه ملت ایران ، قطعاًآسیب میرساند.ولی اقتدار نیروهای مسلح ، عموماً ، که امنیت و اقتدار هم مألفه هایی دارد باعث سرافرازی ایران اسلامی شده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری فرمودند: یکتایی مال خدا است ؛ اما غیر از خدا ، بقیه نیاز به یکدیگر دارند ؛ درست است که ما عناوین مختلف ارتش و سپاه و انتظامی و بسیج داریم ، ولی مجموعاً نیروهای مسلح ما برای ملت ، اقتدار و امنیت آفریده اند و عظمت داده اند به ملت . اگر صلابت نیروهای مسلح ما نبود ، استکبار ، خواسته های خودش را تحمیل میکرد . اگر امروزه به امر الهی ولی امر مسلمین ، فرماندهی کل قوا ، پیام فرستاده ی شیطان بزرگ را نمیپذیرد و اعتنایی به پیام و پیشنهاد مذاکره ی او ندارد ، بعد از توکل به خدای رحمان ، اتکا به نیروهای مسلح خود است . همه ی نیروهای مسلح مومن ، فرزندان ولی امر هستند . در دوران دفاع هم ، آنجاهایی که ارتش و سپاه ، خوب عمل کردند ، همه با یک روحیه ی بسیجی و ولایی عمل کردند . این وجه مشترک بین نیروها است . یا به تعبیر دیگر داشتن روحیه ی جهادی . بر همین اساس است که اگر سیل و زلزله و حوادث غیرمترقبه اتفاق افتاد ، نیروهای ما بحمدالله نمیگویند وظیفه شان چیست ، بلکه همه جا پای کار هستند . این ویژگی را نیروهای دیگر دنیا ندارند . ممکن است در بعضی از کشور ها در سیل ، در زلزله ، ارتش آن کشور دخالت کند ، که دستوری است که نیروهای مسلح حضور پیدا کنند .خیلی فرق دارد دستوری عمل کردن یا باورمندانه عمل کردن .
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر قائم شهر در ادامه افزودند: ویژگی شما و همه ی نیروهای مسلح ما ، این است که بحمدالله باورمندانه مومنانه و مخلصانه عمل میکنید ، لذا وقت نمیشناسید و شب و روز و وقت و بی وقت ، هرکجا کاری بود که حضور نیروها ضرورت داشت ، حضور دارید بحمدالله.