دیدار مدیران اوقاف استان با احمد حسین زادگان استاندار مازندران در آستانه دهه وقف

در این دیدار حسین زادگان نماینده عالی دولت با اهدای لوح تقدیر از زحمات و تلاش های مدیران معاونین و روسای شهرستانی مجموعه اوقاف و امور خیریه استان مازندران تقدیر بعمل آورد.

احمد حسین زادگان در آستانه دهه وقف در دیدار با مدیران استانی و شهرستانی اوقاف و امور خیریه استان با اشاره به اینکه نشست های اینگونه، ارتباطات و تعاملات و آشنایی با نقطه نظرات مجموعه مدیریت ها می تواند در روند پیشبرد امور و خدمت رسانی به مردم اثرگذار باشد، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اجتماعی اقتصادی باید ارتباط با مردم ظریف تر، گسترده تر و بصورت مستمر تداوم داشته باشد.

باید با بهره گیری از انواع شیوه ها و روش های غیرحضوری و استفاده از تکنولوژی، تعامل با مردم و تلاش برای شنیدن صدا و مطالبات جامعه تقویت شود.

با خلاقیت و نوآوری باید با وضع موجود در حوزه مسئولیت مان به مردم خدمات مطلوب ارائه بدهیم و اوقاف جزء سازمان هایی است که گستره اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی قابل توجهی دارد گرچه شناخت مردم از اوقاف و امور خیریه محدود است و ضرورت دارد گسترش پیدا کند و بیشتر شود.