حضور سردار میر فیضی فرمانده نیروی انتظامی استان مازندران در جمع اهالی بلوار کشاورز ساری