دیدار مردمی “پرویز شعبانی” کاندیدای شورای شهر ساری در در مسجد امام حسین(ع) کوی سیدالشهدا  (486)

عکاس (خلیل دردانه ) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران