IMG_2514 copy IMG_2523 copy IMG_2527 copy IMG_2529 copy IMG_2533 copy IMG_2556 copy IMG_2560 copy IMG_2584 copy IMG_2585 copy IMG_2590 copy IMG_2597 copy IMG_2666 copy IMG_2679 copy IMG_2686 copy IMG_2688 copy IMG_2690 copy IMG_2712 copy IMG_2714 copy IMG_2736 copy IMG_2741 copy IMG_2750 copy IMG_2751 copy IMG_2753 copy IMG_2754 copy IMG_2755 copy IMG_2756 copy IMG_2757 copy IMG_2758 copy IMG_2760 copy IMG_2763 copy IMG_2764 copy IMG_2765 copy IMG_2766 copy IMG_2767 copy IMG_2773 copy IMG_2792 copy IMG_2799 copy IMG_2846 copy IMG_2847 copy IMG_2850 copy IMG_2858 copy IMG_2862 copy IMG_2867 copy IMG_2872 copy IMG_2878 copy IMG_2884 copy IMG_2885 copy IMG_2887 copy IMG_2894 copy IMG_2920 copy IMG_2924 copy IMG_2931 copy IMG_2958 copy IMG_2960 copy z4545645 (1) copy z4545645 (2) copy z4545645 copy zIMG_2709 copy zIMG_2786 copy

 

دیدار مسرولان و اقشار مختلف مردم با آیت الله نظری مؤسس و بنیانگذار دهه غدیر در روز عید غدیر