رامتین کولائیان با اکثریت آرا در انتخابات مجمع عمومی هیات سوارکاری استان مازندران به عنوان رئیس این هیات انتخاب شد.