رانش راه 3 روستای بخش مرکزی شهرستان سوادکوه را مسدود کرد.

رانش، راه 3 روستای امافت، کنگلو و آریم بخش مرکزی سوادکوه را مسدود کرد.
گفتنی است با حضور و بازدید مدیران کل راهداری و مدیریت بحران استان مازندران و فرماندار سوادکوه از محل این رانش، هماهنگی برای حضور گروه‌های اجرایی و نقشه‌بردار راهداری در منطقه برای طراحی محور جایگزین انجام شد.