در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان مردم چالوس با شرکت در راهپیمایی روز قدس نفرت و انزجارخود را از رژیم غاصب صیهونیستی ابراز داشتند و با حمل آدمک ترامپ بر حمایت از مردم فلسطین تأکید کردند .