راهپیمایی ضد استکباری 13 آبان مصادف با روز تسخیر لانه جاسوسی و روز دانش آموز با سخنرانی سردار یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ساری برگزار شد.

به گزارش بلاغ، سردار یدالله جوانی در مراسم ملی ۱۳ آبان در ساری، ۱۳ آبان را تداوم ایستادگی و مقاومت ملت برابر استکبار جهانی و آمریکای جهانخوار بیان کرد و اظهار کرد: دانش‌آموزان در طول انقلاب اسلامی همواره حماسه آفرین بوده اند.

وی تصریح کرد: امروز امید رهبری به جوانان، دانش آموزان و دانشجویان برای تداوم بخشی حرکت انقلاب اسلامی به سمت آرمان تمدن سازی است از این رو ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی است زیر انقلاب ما قیام و مبارزه با طاغوت بودن و آمریکا مصداق طاغوت زمانه است.

جوانی تصریح کرد: در ۴۰ سال اخیر تلاش شد در ایستادگی ملت ایران علیه آمریکا خدشه وارد شود اما موفق نشدند زیرا استکبارستیزی منشا و ریشه دینی دارد.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مبارزه با ظلم و ستم را اصل اساسی در مکتب اسلامی دانست و افزود: استکبارستیزی و آمریکا ستیزی، ستیز با ستمگر و قلدر است زیرا هر انسان آزاده معتقد است مبارزه با ظلم و ستم یک ارزش ذاتی دارد و از افتخارات ملت ایران است که این ارزش ذاتی را حفظ کرده و در میان ملل جهان به آن افتخار می کند.

وی با بیان اینکه استکبارستیزی مبنای دینی دارد گفت: در همه ادیان به ویژه دین اسلام، ایستادن برابر ظالم و زورگو ارزش ذاتی دارد و اساسا عبودیت خداوند، مقابله با ستم و استکبار است.

جوانی با اظهار اینکه ملت ایران ۴۰ سال مقابل استکبار به مبارزه پرداخته است درباره چرایی انتخاب ۱۳ آبان به عنوان نماد استکبارستیزی گفت: آشکار شدن دد منشی و خون آشامی آمریکا در ۱۳ آبان نهفته است و جوانان امروز باید ۱۳ آبان را به لحاظ تاریخی مورد توجه قرار دهند.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اظهار اینکه آمریکایی ها خاطرات تلخی از ۱۳ آبان دارند عنوان کرد: جرم حضرت امام راحل چه بود که به عنوان مرجع تقلید و فقیه از سوی آمریکا تبعید شده بود.

وی با اشاره به کشتار جمعی از دانشجویان و دانش آموزان در روز 13 آبان اظهار داشت: این خون های بیگناه به حرکت انقلاب سرعت بخشید و منطق پیروزی خون برشمشیر مصداق پیدا کرد.

سردار جوانی با اشاره به شبهه افکنی برخی ها در زمان کنونی و زیرسئوال بردن اشغال لانه جاسوسی گفت: این درحالی است که آمریکاییها سفارت خود را به مرکز فساد و لانه جاسوسی و توطئه تبدیل کرده بودند و جوانان با تسخیر لانه جاسوسی، انقلاب دوم را خلق کردند.

معاون سیاسی سپاه پاسداران، تسخیر لانه جاسوسی و انقلاب دوم را ضامن انقلاب اول دانست و گفت: آمریکایی ها در سفارت و لانه جاسوسی، ترور رهبران و ایجاد ناامنی را در دستور کار داشتند و این سفارت مرکز توطئه علیه نظام برخاسته از اراده ملی بود از اینرو تسخیر لانه جاسوسی به انقلاب دوم بدل شد.

وی گفت: نگرانی امروز آمریکایی ها، واقعیت ها، استعدادها و توانمندی های ملت ایران است زیرا ملت ایران قادر به تمدن سازی اسلامی است و آنان می دانند نمی توانند برخاورمیانه مسلط شوند جز با از بین بردن انقلاب اسلامی و به قدرت نشاندن یک قدرت وابسته به غرب.

سردار جوانی با بیان توطئه روانی آمریکا مبنی بر اینکه 13 آبان 97 روز انتقام از ملت ایران و به صفر رساندن صادرات نفتی ایران خواهد بود گفت: امروز در روز 13 آبان شعار اصلی مردم ما مرگ بر آمریکا است و آمریکایی ها می خواستند مقاومت ملت را در هم ریزند اما ملت با ایستادگی توطئه ها را درهم خواهند ریخت و جمهوری اسلامی روز به روز بالنده تر می شود.به گزارش مهر، پیشرفت، عزت ملت ایران، تمدن سازی اسلامی و ایستادن بر قله های افتخار آرمان ملت ایران است.

وی تدوام بخشی انقلاب را حرکت به سمت قله های پیشرفت دانست و گفت: همه مشکلات باید با انقلاب و تدوام بخشی حل شود و مشکلات دستاورد انقلاب نیست بلکه نتیجه انقلابی عمل نکردن برخی مسئولان است.

سردار جوانی با بیان اینکه همه نشانه ها حکایت از آن دارد که ملت ایران به قله پیشرفت خواهد رسید تصریح کرد: ملتی که در راه قیام کرد و با نصرت الهی به قله پیشرفت خواهد رسید و آمریکا از این مسئله نگران است.