مراسم اربعین از حرم تا حرم از آستان امامزاده ابراهیم (ع) آمل به سمت حرم امامزاده عبدا… چند سالی است که با همت مسئولین در حال برگزاری است و امسال هم بیش از پیش استقبال خوبی از آن شد.