راهپیمایی مردم نوشهر و قائمشهر در حمایت از اقتدار نظام

 مردم شهرستانهای نوشهر و قائم شهر با شرکت در راهپیمایی از اقتدار و صلابت نظام مقدس جمهوری اسلامی در برابر آمریکای جنایتکار حمایت کردند.