مردم نوشهر پس از اقامه نماز جمعه با شرکت گسترده در راهپیمایی ضمن محکوم کردن جنایت آمریکا در به شهادت رساندن سرلشگر قاسم سلیمانی، بر ادامه راه این شهید در مبارزه با استکبار جهانی تاکید کردند.