هم‌زمان با یوم‌الله 13 آبان، در شهرستان سیمرغ و 45 نقطه استان مازندران راهپیمایی ضد استکبار برگزار شد.