مردم شهرهای زیراب،پل سفید، گلوگاه و نوشهر همزمان با سراسر استان مازندران در حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی راهپیمایی کردند.