راهپیمایی نمازگزاران شهرستان ساری در حمایت از سپاه پاسداران

نمازگزاران جمعه مازندران در حمایت از سپاه راهپیمایی کردند

 نمازگزاران جمعه در شهرهای مختلف مازندران پس از اقامه نماز جمعه با برگزاری راهپیمایی ضمن محکوم کردن اقدام آمریکا در قراردادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی ، از این نیروی مردمی حمایت کردند.

به گزارش خبرنگاران ایرنا ، نمازگزاران جمعه شهرهای مازندران با دست داشتن پلاکاردهای ‘ای کاش من هم یک پاسدار بودم ‘ و ‘ من هم هم یک سپاهی ام ‘ از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یکی از نیروهای نظامی برخاسته از بطن مردم حمایت کردند.
همچنین نمازگزاران با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل ، آمریکا و اسراییل مظهر هر تروریست، ترامپ در چه فکریه، ملت همه اش سپاهیه، فخر جهان اسلام، سپاه پاسداران، انزجار خود را در قراردادن نام سپاه در فهرست سازمان های تروریستی از سوی آمریکا اعلام کردند و از سازمان های و نهادهای بین المللی بویژه شورای امنیت سازمان ملل خواستند تا این اقدام غیرقانونی رئیس جمهوری آمریکا را محکوم کنند.

در شهر ساری مرکز مازندران نمازگزاران جمعه با راهپیمایی از مصلی به سمت میدان شهداء و ساعت این شهر با شعارهایی در محکومیت این اقدام رئیس جمهوری آمریکا از سپاه پاسداران حمایت کردند.

در پایان این راهپیمایی بیانیه ای در حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و انزجار از اقدام رئیس جمهوری آمریکا در قراردادن نام این نهاد نظامی رسمی کشورمان در فهرست سازمان های تروریستی قرائت شد که با الله اکبر نمازگزاران جمعه مورد تایید قرار گرفت.
رئیس جمهوری آمریکا در هفته جاری در اقدامی بی سابقه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک نهاد نظامی رسمی جمهوری اسلامی ایران را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داد.
با گذشت چند روز از این اقدام غیر قانونی رئیس جمهوری آمریکا تاکنون هیچ کشوری به جز چند کشور مرتجع حاشیه خلیج فارس از این اقدام آمریکا بر ضد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حمایت نکردند.
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نیز با پیشنهاد وزیر امور خارجه ایران در اقدامی متقابل بخشی از نیروهای نظامی آمریکا موسوم به ستنکام مستقر درغرب آسیا را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داد.