مردم شهرستان نوشهر در زیر باران پائیزی با شرکت گسترده در راهپیمایی تجدید میثاق با رهبری و آرمان های انقلاب، اغتشاشات اخیر کشور  را محکوم و بر حفظ و حمایت از اقتدار و امنیت کشور تاکید کردند.