دانش‌آموزان شهرستان بابل همزمان با دانش‌آموزان سراسر کشور در راهپیمایی روز ۱۳ آبان شرکت کردند.