“رایان” و “صبا” نوجوانان ساروی و اوقات فراغت کرونایی در خانه

ویروس کرونا فقط یک بیماری نیست بلکه اتفاقی است که بر جوانب مختلف زندگی بشر اثر گذاشته و سبک زندگی را به گونه ای دیگر رقم زده است. روابط اجتماعی، بهداشت فردی و جمعی، مناسبات اقتصادی و حتی روش های تربیتی تحت تاثیر این ویروس قرارگرفته اند. در این بین کودکان نسل امروز نیز متاثر از این پدیده هستند و به ناچار در گیر و دار تغییرات رخ داده قرار گرفته اند. بدون شک در آینده می توان اثرات تربیتی و روانی این شیوع این ویروس را رصد کرد

“صبا” دختر ۱۰ ساله و “رایان” پسر 11 ساله در روزهایی که ویروس منحوس کرونا بسیاری از تفریحات معلوم روزهای تابستان را از بچه های هم سن و سال او گرفته است در محیط خانه با شرایط خاص این روزها با کمک در کارهای خانه و تفریحات انفرادی روزگار می گذرانند گزارش یک روز از این روزهای صبا و رایان را ببینید