رزمایش اقتدار بسیجیان در شهرهای آمل و فریدونکنار

عکاسان(مهرداد محمدی -حسین خادمی) پایگاه خبری بلاغ مازندران

 

همزمان با هفته بسیج، بسیجان شهرستان های آمل و فریدونکنار با برگزاری رزمایش، اقتدار و قدرت خود را به رخ دشمنان کشیدند و باری دیگر با رهبر خود بیعت کردند