اولین مرحله رزمایش بیولوژیکی پاسداران و بسیجیان شهرستان قائم شهر جهت ضدعفونی اماکن عمومی سطح این شهرستان همزمان با ولادت امام حسین (ع) و روز پاسدار برگزار شد.