رزمایش دفاع بیولوژیک با هدف گندزدایی، ضدعفونی و ویروس‌کشی معابر و اماکن عمومی از سوی سپاهیان و بسیجیان شهرستان سوادکوه با همکاری لشکر ۲۵ کربلا مازندران در شهر زیراب اجرا شد.