باران کمک‌های مومنانه در آمل

عکاس (مهرداد محمدی) پایگاه خبری بلاغ مازندران

کمک های مومنانه، نمونه بارزی از مهربانی ادمهای است که در این شرایط خاص نیز دست از کمک به همدیگر بر نداشتند.