نخستین محموله از رزمایش کمک های مومنانه در آمل با بیش از 10 هزار بسته معیشتی در بین اقشار کم درآمد توزیع شد.