رزمایش سراسری کمک مومنانه و پویش نذر سلامتی به همت حوزه مقاومت بسیج امام جعفر صادق (ع) و پایگاه ها ، هیات های مذهبی جنوب شهر ساری و مراکز نیکو کاری در حسینه چهاردانگه ای های آعاز گردید.

با همدلی و تعامل مرکز نیکوکاری ، خیریه همت عالی، پایگاههای بسیج ، هیئتهای مذهبی جنوب شهر ساری در مرحله اول تعداد 2 هزار بسته با ارزش تقریبی ۱۵۰ هزارتومن پک شامل مواد غذایی و بهداشتی تهیه و انشالله به خانوادهای نیازمند اهداء میگردد .