خورشیدگرفتگی حلقوی در مازندران

 آخرین خورشید گرفتگی قرن که از نوع حلقوی بوده با ۴۸ درصد پوشیدگی در مازندران رویت شد و در پارکینگ شماره ۲ شهر ساحلی بابلسر رصد گردید.

همچنین رصد این خورشید گرفتگی حلقوی با همکاری انجمن نجوم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مازندران در ساری با استقبال خوب اهلای این عرصه در پارک کوشا سنگ ساری برگزار شد از این خورشید گرفتگی به عنوان آخرین خورشیدگرفتگی قرن یاد شد و این خورشیدگرفتگی از نوع حلقوی است، اما در ایران به صورت جزئی دیده می‌شود.