رعد و برق در آسمان ساری

عکاس(احسان فضلی اصانلو) خبرگزاری ایرنا

 

رعد و برق باران شنبه شب ۲۶ تیر ماه سال ۱۴۰۰ آسمان ساری را در نوردید.