رهاسازی زباله جنگل‌های آمل

عکاس( سمانه قلی پور) پایگاه خبری بلاغ مازندران

سالهاست زباله ها نفسی برای جنگل آمل باقی نگذاشته است.