روایت برج و درخت

قلع و قمع شبانه‌روزی درختان و حذف شدن آهسته باغ‌ها از نقشه تهران مدت‌هاست آغاز شده و دیگر کسی تهران را به نام باغ‌شهر نمی‌شناسد.

تهران هرروز بزرگ‌تر می‌شود و جای چنار و توت را برج می‌گیرد.

بیشتر باغ‌های تهران در مناطق شمالی آن ایجاد شده‌اند و در معرض تهدید برج سازها قرار دارند. آمار بلندمرتبه‌سازی در این شهر هرروز بیشتر می‌شود و به دنبال آن خبرهای بیشتری از نابودی درختان شنیده می‌شود.

قانون جلوگیری از قطع درخت در سال ۱۳۵۲ تصویب و برای این تخلف، جریمه تعیین شده‌است، اما هیچ‌کدام جلوی کم‌شدن درختان تهران را نگرفته‌اند.

درخت‌هایی تهران بی‌صدا گم می‌شوند و کسی نمی‌داند خاطره چنارهای ولیعصر تا کی یادمان می‌ماند.