رودخانه سیاه رود قائمشهر از ارتفاعات اطراف روستای پرچینک سرچشمه میگیرد .

حوضه آبگیر این رودخانه حدود 400کیلومترمربع و طول آن حدود 60 کیلومتر است.سیاهرود در مسیر خود تا دریای مازندران پذیرای انبوهی از زباله ها و پسماندهای شهریست.

فاضلاب ها از طریق کانال های متعدد وارد رودخانه میشوند واین رودخانه که در حقیقت یکی از منابع اب شیرین جهت کشاورزی و شرب به حساب می آمد هم اکنون دچار آلودگی شدیدی شده است. .

رودخانه ها از آسیب پذیر ترین اکوسیستمها در برابر آلودگی هستند.