روز چهارم ثبت نام داوطلبان دوره ششم شورای اسلامی شهر ساری

در چهارمین روز ثبت نام داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر در مرکز حوزه انتخاب شهرستان ساری تعدادی دیگر از ساروی ها در جهت طی مراحل ثبت نام در فرمانداری ساری حضور پیدا کردند. 

 

انتخاب اعضای هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری، میاندوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر مرکز حوزه انتخابیه شهرستان ساری

نتخاب اعضای هیات اجرایی سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، دومین میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر مرکز حوزه انتخابیه شهرستان ساری برگزار شد. ‎

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان ساری، انتخاب اعضای هیات اجرایی سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، دومین میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر مرکز حوزه انتخابیه شهرستان ساری برگزار شد.

در این جلسه  که با ریاست رضایی فرماندار مرکز استان مازندران و با حضور اعضای اداری هیات اجرایی و اعضای هیات نظارت شورای نگهبان و هیات نظارت انتخابات شورای اسلامی شهر برگزار شد به ترتیب آقایان: نقی مهدوی، عباس زارع، سید مجتبی رضائی، عظیم وریجی، علی عباسی، محمد یوسف‌نژاد، صفرعلی رضی و سید مرتضی موسوی با کسب حداکثر آرا به عنوان عضو اصلی  هیات اجرایی انتخابات دومین میاندوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر انتخاب و مجید قربانی بعنوان نهمین عضو  در هیات اجرایی انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری مرکز حوزه انتخابیه شهرستان ساری انتخاب شد.

گفتنی است هیات اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر و انتخابات مجلس خبرگان رهبری ۸ عضو و هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری ۹ عضو اصلی دارد.