photonews-95mehr-0aghayan_tirrr-955_1079 955_1073 955_1079 955_1080 955_1087 955_1097 955_1093 955_1126 955_1156 955_1168 955_1170 955_1183 955_1167 955_1216 955_1345 955_1350 955_0817 955_1070 955_1011 955_1009 photonews-95mehr-0banevan_tirrr-955_0917 955_0829 955_1039 955_0842 955_0836 955_0847 955_0864 955_0919 955_0917 955_0947 955_0928 955_0964 955_1002 955_1032 955_0988 955_1060

روز سوم مسابقات تیراندازی با کمان ( کامپوند) انتخابی تیم ملی آقایان و بانوان در مازندران

در اولین روز از مسابقات انتخابی تیم ملی که در مجموعه ورزشی شهید متقی شهر ساری و به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار می‌شود، مسابقات کامپوند در دو بخش بانوان وآقایان برگزار شد که در رقابت‌های بخش مردان اسماعیل عبادی و امیر کاظم پور به فینال راه یافتند و در مسابقه فینال عبادی با امتیاز ۱۴۶ بر ۱۴۴ به پیروزی دست یافت و قهرمان شد.

در دیدار رده بندی نیز امید طاهری با امتیاز ۱۴۶ بر ۱۴۴ بر امیر کیایی غلبه کرد و عنوان سوم را به‌دست آورد.

دربخش بانوان فرشته قربانی و افسانه شفیعی فینالیست شدند که قربانی موفق شد با امتیاز ۱۳۸ بر ۱۳۳ بر شفیعی غلبه کند و عنوان قهرمانی را به دست آورد. همچنین در دیدار رده بندی عطیه گل‌افشان با امتیاز ۱۴۴ بر ۱۴۱ پریسا براتچی را از پیش‌رو برداشت و عنوان سوم را به‌دست آورد. در ادامه این مسابقات امروز کمانداران در رشته ریکرو به رقابت خواهند پرداخت.