روز نخست مرحله استانی هجدهمین جشنواره هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان مازندران- 25 و 26 آذر در سینما کانون ساری برگزار شد.